Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με ΑΠΥ στο Κ.Υ.ΛΑΡΙΣΑΣ

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Κέντρου Υγείας Λάρισας, ενδιαφέρεται να  συνεργαστεί με έναν (1) άτομο, ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, με σύμβαση χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών.  

Δείτε την πρόσκληση: εδώ

Back to top
elΕλληνικά