Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Drone Pro II από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εφαρμογών της Πληροφορικής στο Σχεδιασμό του Χώρου του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Drone PRO ΙΙ. Χειρισμός UAVs, επεξεργασία & φωτοερμηνεία ψηφιακών εικόνων από λήψεις UAVs».

Στόχος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Drone Pro είναι η εκμάθηση χειρισμού και η πρακτική χρήση των drones. Ειδικότεροι στόχοι του είναι η παροχή γνώσεων Τηλεπισκόπησης και εναέριας φωτογράφισης, με τη χρήση Drones, καθώς και η επεξεργασία και ανάλυση των καταγεγραμμένων εικόνων και δεδομένων, με εξειδικευμένα λογισμικά, με τελικό σκοπό την πιστοποίηση των εκπαιδευομένων όσο και την πλήρη προετοιμασία τους για την απόκτηση άδειας χειριστή, μετά από εξετάσεις που πραγματοποιεί αποκλειστικά η ΥΠΑ.

To Πρόγραμμα αποτελείται από δυο θεωρητικές ενότητες και μια πρακτική, συνολικού εκπαιδευτικού χρόνου 127 ωρών. Η υλοποίησή του προγραμματίζεται κατά τους μήνες Μάιο – Ιούνιο του 2020.

Παρακαλούμε να αναφέρετε την ιδιότητά σας, καθώς ισχύει εκπτωτική τιμολογιακή πολιτική (-16,6%) για τα μέλη του ΤΕΕ.

Πληροφορίες για το περιεχόμενο, το αναλυτικό πρόγραμμα, τις λειτουργικές ενότητες και το κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα Drone Pro, μπορούν να αναζητηθούν στην διεύθυνση http://dronepro.uth.gr/

Πολυτεχνική Σχολή | Πεδίον Άρεως, Βόλος, 383 34, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 2421074471 – e-mail: dronepro2020@gmail.com , isplab@uth.gr

Back to top
elΕλληνικά