Εκπόνηση μελετών και τευχών δημοπράτησης Πράσινων Σημείων

Το Πράσινο Σημείο είναι ένας οργανωμένος χώρος, όπου ο πολίτης μπορεί να φέρνει ανακυκλώσιμα υλικά, ογκώδη (π.χ. έπιπλα, Α.Η.Η.Ε.), μικρά επικίνδυνα απόβλητα (όπως μπαταρίες, χρώματα, κλπ.), πράσινα απόβλητα και άλλα είδη αποβλήτων. Βασικός σκοπός του Πράσινου Σημείου είναι η διαλογή στην πηγή και ο διαχωρισμός διαφορετικών υλικών και ρευμάτων αποβλήτων, με στόχο την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, τη μείωση του κόστους μεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων, τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας των ανακυκλώσιμων υλικών, τη μείωση των αποβλήτων προς ταφή.

Από την Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας Α.Ε ανακοινώθηκε ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.padyth.gr/expe έχει αναρτηθεί όλο το υλικό που αφορά στην ανάθεση για την εκπόνηση των μελετών και των τευχών δημοπράτησης Πράσινων Σημείων Δήμων της Δυτικής Θεσσαλίας, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη του ΤΕΕ τα οποία κατέχουν τα απαιτούμενα Πτυχία Μελετών και να υποβάλουν προσφορές.

Η υποβολή των πρόσφορών πρέπει να γίνει έως και τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019, ώρα 14.00.

Back to top
elΕλληνικά