Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική”

Το Π.Μ.Σ. «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική», του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020.

Για το έντυπο της πρόσκλησης και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. πατήστε εδώ.

Επικοινωνία: τηλ. 2251036472, e-mail. geoinformatics@aegean.gr και secr-geo@aegean.gr

Back to top
elΕλληνικά