Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης (συνδυασμός δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης).

Αντικειμενικός σκοπός του Π.Μ.Σ. «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» είναι η παραγωγή επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης, ικανών να συμβάλουν στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών Γεωπληροφορικής, σε συνάρτηση με τις ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας καθώς και τις σύγχρονες ανταγωνιστικές γνώσεις στην ενιαία ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά εργασίας.

Το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 προκηρύσσονται θέσεις μόνο για την ειδίκευση Γ’: Γεωπληροφορική.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 24.00.

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση  https://geography.aegean.gr/geoinformatics ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία  του Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο 2251036472 (09.00 – 15.00) ή στα email geoinformatics@aegean.gr και secr-geo@aegean.gr.

Back to top
elΕλληνικά