Προκήρυξη Εξετάσεων για τη Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη των εξετάσεων για τη Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν μέρος στις εν λόγω εξετάσεις, πρέπει να υποβάλουν στο Τ.Ε.Ε. αίτηση με τα  δικαιολογητικά, από 5 ΜΑΪΟΥ 2023 μέχρι 26 ΜΑΪΟΥ 2023.  

Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί, εντός είκοσι (20) ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Ο έλεγχος  και η έγκριση της αιτήσεων θα ολοκληρωθεί μέχρι την ανακοίνωση του προγράμματος των εξετάσεων. Για την υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι αναρτημένες αναλυτικές ΟΔΗΓΙΕΣ.

Ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων, δια ζώσης ή με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης, θα αποφασιστεί και θα ανακοινωθεί από το Τ.Ε.Ε. και το εκάστοτε Περιφερειακό Τμήμα του Τ.Ε.Ε. όπου διενεργούνται εξετάσεις.

Για την επιλογή του Εξεταστικού Κέντρου στο οποίο θα κληθούν να δώσουν εξετάσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να συμβουλευτούν τον παρακάτω πίνακα.

Πηγή: ΤΕΕ

Back to top
elΕλληνικά