Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών ενεργειακών υποδομών»

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δημοσίευσε πρόσκληση με την οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών ενεργειακών υποδομών», να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση μηχανικών με παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικών γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανάλυση και τον σχεδιασμό κατασκευών ενεργειακών υποδομών όπως θαλάσσιες εξέδρες φυσικού αερίου/πετρελαίου, αγωγοί και δεξαμενές αποθήκευσης φυσικού αερίου/πετρελαίου, υδροηλεκτρικά φράγματα, ανεμογεννήτριες, γεωθερμικές εγκαταστάσεις και συναφή έργα.

H υποβολή αιτήσεων γίνεται (αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://grad.civ.uth.gr ) από Παρασκευή 17/05/2019 έως Δευτέρα 01/07/2019.

Back to top
elΕλληνικά