Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Σε εξέλιξη υποβολή υποψηφιοτήτων για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής. Πρόκειται για τρία διαφορετικά προγράμματα, στα αντικείμενα «Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός», «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων», «Ειδικές Σπουδές στον Χωρικό Σχεδιασμό».

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τα Προγράμματα:

 • ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ”

  Τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός” για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Επισυνάπτεται η σχετική προκήρυξη.

  Η υποβολή των αιτήσεων (β΄φάση) λήγει την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.

  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στον ιστότοπο του ΔΠΜΣ http://pmtsp-master.uth.gr ή http://www.prd.uth.gr/m_pmtsp/ ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (κα Στ. Βαφειάδου, τηλ. 24210-74444, e-mail: pmtsp-master@uth.gr).

 

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  “ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”

  Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων” για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Επισυνάπτεται η σχετική προκήρυξη.

  Η υποβολή των αιτήσεων (β΄φάση) λήγει την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021.

  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στον ιστότοπο του ΠΜΣ http://www.prd.uth.gr/m_urudre/  ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ (κα Στ. Βαφειάδου, τηλ. 24210-74444, e-mail: prd6a@uth.gr).

 

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  “ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ”

  Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ειδικές Σπουδές στον Χωρικό Σχεδιασμό” για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Επισυνάπτεται η σχετική προκήρυξη.

  Η υποβολή των αιτήσεων (β΄φάση) λήγει την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021.

  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στον ιστότοπο του ΠΜΣ http://www.prd.uth.gr/m_sssp/ ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ (κα Στ. Βαφειάδου, τηλ. 24210-74444, e-mail: prdesxs@uth.gr).

Back to top
elΕλληνικά