Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Επιχειρηματικότητα”

Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνουν από κοινού το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιχειρηματικότητα»

Το ΔΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα» αξιοποιεί τα εργαλεία και τις μεθόδους της νέας, καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα εφόδια και τις γνώσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων ή τη δημιουργία νέων σε ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό και διεθνές περιβάλλον.

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε σαράντα (40) άτομα. Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ λαμβάνουν χώρα στην πόλη της Λάρισας (Γαιόπολις). Συνολικά πραγματοποιούνται 7 συναντήσεις ανά εξάμηνο (συν την εβδομάδα παρουσίασης των τελικών εργασιών, αντί εξετάσεων). Τα συνολικά τέλη φοίτησης στο ΔΠΜΣ ανέρχονται σε €3.300 και καταβάλλονται τμηματικά, κατά τη διάρκεια των σπουδών.

Οι αιτήσεις γίνονται αρχικά ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του προγράμματος (msc-entrepreneurship.uth.gr) ενώ οι πλήρεις φάκελοι υποψηφιότητας παραδίδονται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ. Φέτος, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, στις 15:00. Όσοι/ες προ-επιλεγούν θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη μέσω Skype την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email msc-entrepreneurship@uth.gr ή στο τηλέφωνο 24210-74876.

Back to top
elΕλληνικά