Εκδήλωση της ΝΕ ΤΕΕ Τρικάλων «Μηχανικοί και Αυτοδιοίκηση»