Μεταπτυχιακό πρόγραμμα « Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών»

Στo πλαίσιο του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ», που συνδιοργανώνουν το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε δύο τμήματα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και 31/08/2018 με τους εξής τρόπους:

1. Εντύπως μέσω συστημένης επιστολής, στη διεύθυνση ΤΕΙ ΑΜΘ ΔΔΜΠΣ «Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών» Άγιος Λουκάς, 65404 Καβάλα


2. Ηλεκτρονικώς στo e-mail msc.disaster@teiemt.gr

3. Ηλεκτρονική Αίτηση στην ιστοσελίδα του ΔΔΠΜΣ http://mandisastermsc.teiemt.gr/

Back to top
elΕλληνικά