Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Επαναχρήσεις κτιρίων και συνόλων»

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ».

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων παρατάθηκε έως 20.08.2019.

Δείτε το σχετικό υλικό:

Back to top
elΕλληνικά