Διαδικτυακή εκπαίδευση στον τομέα της «Έξυπνης Πόλης»

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου DEVOPS COMPETENCES FOR SMART CITIES, που στην Ελλάδα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και τις Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας CITIESNET, πραγματοποιείται εκπαίδευση όσων επιθυμούν να επιμορφωθούν στον τομέα της «Έξυπνης Πόλης», είτε ως Σχεδιαστές Έξυπνης Πόλης είτε ως Υπεύθυνοι/Στελέχη ΙΤ υποδομών.

Η επιμόρφωση αυτή θα γίνει μέσω ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων, τα οποία θα πραγματοποιηθούν ON-LINE, θα είναι συνεχώς προσβάσιμα στους μαθητευόμενους και θα ξεκινήσουν στις 19/10/2020.

Με την ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων θα δοθεί πιστοποίηση επιτυχούς περαίωσης, ενώ όσοι επιθυμούν θα μπορούν να συμμετάσχουν και στον επόμενο ΔΩΡΕΑΝ κύκλο, που σχετίζεται με πρακτική άσκηση.

Τα εφόδια και οι γνώσεις που θα αποκτηθούν είναι ιδιαιτέρως σημαντικά και ανταγωνιστικά για τους συμμετέχοντες στο μελλοντικό επαγγελματικό πεδίο των “Έξυπνων Πόλεων”.

Η ιστοσελίδα του ευρωπαϊκού έργου είναι https://devops.uth.gr/dev/ ενώ η ιστοσελίδα των μαθημάτων https://devops.uth.gr/dev/about-the-mooc/

Για όποια πληροφορία ή απορία παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Ζιώζια Χρήστο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου cziozias@gmail.com

Back to top
elΕλληνικά