Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ανάλυση και Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων”

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ”για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών στην ανάπτυξη και χρήση μεθόδων και τεχνικών για την επίλυση με άμεσο, πρακτικό και αξιόπιστο τρόπο των προβλημάτων της παραγωγής και της τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση και τον σχεδιασμό ενεργειακών συστημάτων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παρακολούθηση (8) μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας. Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 υπάρχει η δυνατότητα παροχής υποτροφιών σε εξαιρετικούς υποψήφιους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος στο e-mail pmsades@uth.gr ή στα τηλ.: 24210-74085/74007 καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://ades.mie.uth.gr.

H καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 9η/09/2022.»

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ

Back to top
elΕλληνικά