Συνάντηση της Ομάδας Εστίασης Ευρωπαϊκού Προγράμματος In2C

Tην Πέμπτη 28.05.2020 και ώρα 17:00, στη Λάρισα, στο κτίριο του ΤΕΕ, διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, η 1η συνάντηση της ομάδας εστίασης με τη συμμετοχή άμεσα ενδιαφερόμενων στην “Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού του Ευρωπαϊκού έργου In2C- Ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών στον τομέα των κατασκευών”.

Στους παριστάμενους παρουσιάστηκε το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε στα πλαίσια των παραδοτέων του Προγράμματος, για την εργατική νομοθεσία και την υγιεινή και ασφάλεια,  με στόχο τη διευκόλυνση και την ενθάρρυνση της έγκαιρης και αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην αγορά εργασίας του τομέα των κατασκευών.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, αξιοποιήθηκε η πολύχρονη εμπειρία των συμμετεχόντων με την υιοθέτηση παρατηρήσεων και σχολίων για τη βελτίωση και συμπλήρωση του εκπαιδευτικού υλικού.

 

Back to top
elΕλληνικά