Στο ΦΕΚ η διαδικασία συμπλήρωσης στοιχείων για την «Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου»

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Β’ 334/29.01.2021) η απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.Ν. Ταγαρά που αφορά στη “Διαδικασία συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για την έκδοση Πιστοποιητικών Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου και Ελέγχου Κατασκευής και σχετικά έντυπα”.

Με την απόφαση καθορίζονται η διαδικασία καταχώρισης στοιχείων Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας και υποβολής των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας, ο χρόνος ενημέρωσης των στοιχείων, η μορφή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εντύπων της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, και του Πιστοποιητικού Πληρότητας, ενώ καλύπτεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων και των μηχανικών, με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας.

ΦΕΚ για τη διαδικασία συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

Back to top
elΕλληνικά