Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για τη διαμόρφωση έκτασης ΕΘΙΑΓΕ στη Λάρισα

Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοίνωσε τη διεξαγωγή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη διαμόρφωση έκτασης του ΕΘΙΑΓΕ στη Λάρισα. Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά την διαμόρφωση των 217 στρεμμάτων που παραχωρήθηκαν στο Δήμο Λαρισαίων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και την ανακαίνιση και επανάχρηση των 5 παλαιών κτιρίων-αποθηκών που βρίσκονται στην έκταση αυτή. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 321/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων βάση του σχεδιασμού αξιοποίησης της έκτασης αποτελεί η δημιουργία χώρων αστικού πρασίνου με παράλληλη ανάδειξη της ιστορικής σημασίας και των σύγχρονων προκλήσεων του αγροτικού τομέα και περιβάλλοντος. Ο στρατηγικός σχεδιασμός για την διαχείριση των συγκεκριμένων εκτάσεων θα κινηθεί στους σκοπούς που περιγράφονται στην απόφαση παραχώρησης της έκτασης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: «τη δημιουργία κοινοχρήστου Πάρκου που θα περιλαμβάνει Κέντρο προώθησης Αγροτικής Καινοτομίας, Βοτανικό Κήπο, Πάρκο Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, Μουσείο εδαφών και Γεωργικής Τεχνολογίας, και Πολιτιστικό χωριό», και στον εκσυγχρονισμό και διεύρυνση του ερευνητικού έργου του Ινστιτούτου.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αρχιτέκτονες, οι οποίοι κατέχουν την από το νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας αρχιτέκτονα μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3316/2005, ατομικά είτε ως υπεύθυνοι ομάδας.

Λήξη της προθεσμίας υποβολής Προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα 19/11/2018 και ώρα 14:00. Η υποβολή των Προτάσεων θα γίνει στο Πρωτόκολλο της Διοργανώτριας Αρχής, Ίωνος Δραγούμη 1, 41222, Λάρισα, 1oc όροφος, email: protokolo@larissa-dimos.gr, fax: 2410 250232, τις εργάσιμες ημέρες ( 10:00-15:00). Δεκτές γίνονται και Προτάσεις που απεστάλησαν στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής με ταχυδρομείο ή με ταχυμεταφορέα με ευθύνη του διαγωνιζομένου για την έγκαιρη υποβολή.

Στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν συνολικά:
• Α΄ βραβείο 10.000 ευρώ
• Β΄βραβείο 6.000 ευρώ
• Γ’ βραβείο 3.000 ευρώ
• 3 εξαγορές 2000 ευρώ εκάστη

Back to top
elΕλληνικά