Εκλογές ΠΣΔΜΗ – Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας 14 Απριλίου 2024

Π Ρ Ο Κ Υ Ρ Η Ξ Η    Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

Οι Εκλογές στον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων θα διεξαχθούν την Κυριακή 14 Απριλίου 2024.

Στις εκλογές μπορούν να συμμετάσχουν μόνο τα μέλη του ΠΣΔΜ-Η.

(Οι συνάδελφοι που μπορούν να ψηφίσουν πανελλαδικά είναι στις ειδικότητες ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, ηλεκτρονικός, μηχανικός Η/Υ, ναυπηγός, παραγωγής & διοίκησης)

Εκλογικά τμήματα θα υπάρχουν στην Αθήνα και την Περιφέρεια.

Συγκεκριμένα, για τη Λάρισα το εκλογικό τμήμα και οι ώρες διεξαγωγής των εκλογών θα είναι στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων στο ισόγειο της Περιφέρειας  Λάρισας, στο Διοικητήριο επί της οδού Παπαναστασίου (πρώην Νομαρχία),  09:00-18:00.

Back to top
elΕλληνικά