Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. της περιφέρειας Θεσσαλίας

Συνάδελφοι,

               Για τη συμμετοχή στα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) το ΤΕΕ Κ.Δ. Θεσσαλίας υποβάλει κατάλογο μελών με εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, από την κατηγορία ΙΙΙ των ελεγκτών του Μητρώου του άρθρου 12 του Ν.4030/11 (ΦΕΚ 249 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, προκειμένου να επιλεγούν εκπρόσωποί του μετά από ηλεκτρονική κλήρωση.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σας (αποστολή μέχρι και 2 Ιουνίου 2017) στείλτε στο email:

tee_lar@tee.gr  τα παρακάτω στοιχεία:

Όνομα:

Επώνυμο:

Ειδικότητα:

Αρ. Μητρ. ΤΕΕ:

Έτος Κτήσης Αδείας:

Δ/νση:

Κινητό τηλέφωνο:

Email:

Back to top
elΕλληνικά