Έλεγχος Πιστοποιητικών πολιτών κατά την είσοδο στην Υπηρεσία

Σας ενημερώνουμε οτι σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136 το κοινό εισέρχεται στο χώρο της Υπηρεσίας κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

  1. πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή
  2. πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ή
  3. βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.

Εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος σημείου απολύτως κατεπείγουσες περιπτώσεις, ιδίως πρόσβασης σε αστυνομικά τμήματα, που δεν επιδέχονται αναβολής.

Back to top
elΕλληνικά