Εγκύκλιος ΥΠΕΣ για τη λειτουργία Δημοσίων Υπηρεσιών – Πώς λειτουργούν οι Υπηρεσίες του ΤΕΕ ΚΔΘ

Το ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας ενημερώνει τα μέλη του ότι, στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων προστασίας από την εξάπλωση της πανδημίας covid-19 βρίσκεται σε ισχύ σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία, στις δημόσιες υπηρεσίες:

  • Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με βάση τη φύση τωνκαθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας στο ποσοστό που έχει προσδιοριστείμε το πλάνο εργασιών κάθε υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας.
  • Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας όπου είναι εφικτό.
  • Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.
  • Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.
  • Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και διενέργεια συναντήσεων εργασίας είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων. Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη είτε διαζώσης εφόσον πληρούται το ως άνω όριο. Σε περίπτωση διενέργειας συνέντευξης εξ αποστάσεως το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις γιατη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς παράγοντες.

Λειτουργία ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται ότι τα μέλη του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας εξυπηρετούνται, κατά προτεραιότητα, τηλεφωνικά (2410 257 866) ή με τη χρήση πρόσφορων ηλεκτρονικών μεθόδων και υπηρεσιών (email: tee_lar@tee.gr) ή από κοντά μόνον σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, εδώ.

Back to top
elΕλληνικά