Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιχειρηματικότητα»

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διεξάγει το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Επιχειρηματικότητα» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Το ΔΠΜΣ στην «Επιχειρηματικότητα» προσφέρει εμβάθυνση στα εργαλεία και τις μεθόδους της νέας, καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, σε ένα σύγχρονο πλαίσιο εκπαίδευσης, με έμφαση στην άμεση σύνδεση θεωρίας και πράξης.

Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ διδάσκονται Παρασκευή και Σάββατο, κάθε δεύτερη εβδομάδα, στη Λάρισα (Γαιόπολις). Τα συνολικά τέλη φοίτησης στο ΔΠΜΣ ανέρχονται σε €3.300 και καταβάλλονται τμηματικά, κατά τη διάρκεια των σπουδών. Οι αιτήσεις γίνονται αρχικά ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του προγράμματος (msc-entrepreneurship.uth.gr) και στη συνέχεια, οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ μέχρι και τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 15:00 (με φυσική παράδοση ή με σφραγίδα/ απόδειξη ταχυδρομείου). Όσοι/ες προ-επιλεγούν θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019.

Back to top
elΕλληνικά