Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δ.Ε. Πλατυκάμπου, Δήμου Κιλελέρ. Στάδιο Β2

Σας ενημερώνουμε ότι τέθηκε σε διαβούλευση το Στάδιο Β2, της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δ.Ε. Πλατυκάμπου, Δήμου Κιλελέρ».

Τα στοιχεία της μελέτης, κείμενο και χάρτες, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://diavouleusikileler.wordpress.com/ από όπου μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώσει των περιεχομένων τους.

Μέσω της ιστοσελίδας μπορούν να υποβληθούν ερωτήματα για διευκρινήσεις επί των περιεχομένων του μέχρι την 19η Νοεμβρίου 2021 και μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις ή εναλλακτικές προτάσεις μέχρι την 14η Ιανουαρίου 2022.

Back to top
elΕλληνικά