Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Δημοσιεύτηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας η περίληψη διακήρυξης με αριθμ. 21Γ/2018 ανοικτου ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την αναμόρφωση του τμήματος επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π.)

Back to top
elΕλληνικά