Πρόσκληση υποβολής καινοτόμων ιδεών για το αστικό περιβάλλον

Aνακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του έργου DESIGNSCAPES (Building Capacity for Enabled Innovation in Urban Environment) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon 2020, Διαγωνισμός Καινοτομίας που περιλαμβάνει τρεις προσκλήσεις για την υποβολή καινοτόμων ιδεών είτε από πρόσωπα, είτε από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς. Η χρηματοδότηση ανέρχεται έως τις 25.000 ευρώ ανά ιδέα που θα επιλεγεί. Επιλέξιμοι για την υποβολή ιδεών /προτάσεων είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα (δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς).

Όλες οι σχετικές πληροφορίες για το διαγωνισμό και τα αντίστοιχα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα https://designscapes.eu/open-calls/.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στο email: info@designscapes.eu.

Back to top
elΕλληνικά