ΔΕΗ – Διακήρυξη Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ιδεών

Δημοσιεύθηκε από τη ΔΕΗ ΑΕ η περιληπτική διακήρυξη του Πανελλήνιου Χωροταξικού – Πολεοδομικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο: «Τοπιακός Επαναπροσδιορισμός και Παραγωγική Επανένταξη της εξωτερικής απόθεσης του Ορυχείου Αμυνταίου» και το υπόδειγμα αίτησης που τη συνοδεύει.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η διατύπωση ιδεών μέσω κειμένων, χαρτών και σχεδίων, και η ανάπτυξη χωροταξικών στρατηγικών και σχεδιαστικών προτάσεων που συμβάλλουν στην παραγωγική επανένταξη και τοπιακή αναβαθμιση της περιοχής της εξωτερικής απόθεσης του ορυχείου του Αμυνταίου μέσω:

  • της λειτουργικής οργάνωσης του χώρου με κατανομή των (πρωτογενούς παραγωγής κατά κύριο λόγο) χρήσεων γης και των υποστηρικτικών υποδομών, καθώς και τη λειτουργική διασύνδεση των επεμβάσεων αυτών σε μεσαία και μεγάλη κλίμακα.
  • της ανάγνωσης των τοπιολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής και της μορφολογικής διασύνδεσης τους με τις προτεινόμενες επεμβάσεις.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ΔΕΗ δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής προτάσεων έως 8 Μαρτίου 2019.

Back to top
elΕλληνικά