Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή νέων επιστημονικών άρθρων στο Technical Annals

Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή νέων άρθρων στο Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό του ΤΕΕ “Technical Annals International Scientific Journal in Advances in Engineering.

Το Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό “Technical Annals” απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς όσους θέλουν να υποβάλλουν επιστημονικά άρθρα που εντάσσονται στην παρακάτω θεματολογία:

  1.  Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
  2.  Πρώτες Ύλες και Κυκλική Οικονομία- Τεχνολογικές Εξελίξεις και Μελλοντικές Προκλήσεις
  3.  Τεχνική Σεισμολογία και Αντισεισμική Μηχανική
  4.  Η Διακινδύνευση και η Προληπτική Συντήρηση των Υποδομών στην Εποχή της Κλιματικής Κρίσης
  5.  Σχεδιασμός και Διαχείριση Λιμενικών Παράκτιων και Υπεράκτιων Έργων σε συνθήκες Μεταβαλλόμενου Κλίματος

Τα άρθρα θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Περιοδικού:

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ta,

σε δόκιμη Αγγλική Γλώσσα και σύμφωνα με τις οδηγίες στο κείμενο «Author Guidelines» (https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ta/about/submissions#authorGuidelines).

Η Πρόσκληση για την υποβολή άρθρων θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 15η Δεκεμβρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο help desk του Περιοδικού στα τηλέφωνα: 2103291442, 2103291286 και 2103291747.

Πηγή: ΤΕΕ

Back to top
elΕλληνικά