Ζητείται Μηχανικός

  • Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Λάρισα, αναζητά Μηχανικό  Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι για δημόσια έργα.

Βασικά κριτήρια:

Γνώση προγράμματος ACE.

Εμπειρία σε σύνταξη ΑΠΕ, ΠΠΑΕ, λογαριασμών.

Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (AutoCad) και Microsoft office κτλπ. 

  • Τεχνική Εταιρεία Δημοσίων έργων με έδρα την Λάρισα αναζητά έμπειρο εργοδηγό για απασχόληση σε εργοτάξια δημοσίων έργων στην περιοχή της Λάρισας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@pavilion.gr

Back to top
elΕλληνικά