ΤΖΗΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο αρχιτέκτονας Σωτήριος Τζήμας από το 1989 ασχολείται με:
-Συντηρήσεις – αποκαταστάσεις και αναστηλώσεις μνημείων και διατηρητέων
-Μελέτες συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων
-Επιβλέψεις συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων
-Οργάνωση μουσείων
-Ανασκαφικές εργασίες
-Άλλες Εργασίες (μελέτες νέων κτιρίων και κτιριακών συνόλων, εκτέλεση δημοσίων έργων κ.α.)

Back to top
en_GBEnglish (UK)