Σούλτης Γεώργιος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λαρισαίων

Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην πολυτεχνική σχολή του πανεπιστημίου Πατρών.

Εργάστηκε στη Βιομηχανία και ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός.

Από το 1984 έως και το 2021 ήταν επίκουρος καθηγητής στο ΤΕΙ της Λάρισας και μετέπειτα πανεπιστήμιο Θεσσαλίας από όπου και συνταξιοδοτήθηκε.  Σαν  καθηγητής ασχολήθηκε με οργάνωση εργαστηρίων και ερευνητικά προγράμματα, και συνέγραψε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών συγγραμμάτων.

Από το 1997 έως και 2003 εκλέχτηκε για δύο θητείες και υπήρξε αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Λάρισας και πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών. Στην θητεία αυτή διαχειρίστηκε Ευρωπαϊκά Προγράμματα του ΚΠΣ προϋπολογισμού μεγάλου ύψους.

Από το 1986 έως και σήμερα διετέλεσε σύμβουλος, υπεύθυνος, συντονιστής και εκπαιδευτής ενηλίκων, σε πάρα πολλά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης σε θέματα τεχνολογίας.

Από το 2003 έως το 2006 υπήρξε Διευθύνων σύμβουλος στο ΚΕΚ της Νομαρχίας Λάρισας.

Από το 2003 υπήρξε πρόεδρος του Συλλόγου εκπαιδευτικού προσωπικού του ΤΕΙ Λάρισας και εκλεγόταν συνεχώς έως και το 2014. Παράλληλα ήταν και μέλος της πανελλήνιας ομοσπονδίας συλλόγων εκπαιδευτικού προσωπικού ΤΕΙ. Παλαιότερα υπήρξε επίσης Γραμματέας του συλλόγου ωρομισθίων του ΤΕΙ Λάρισας.

Για μια θητεία 4 ετών υπήρξε αντιπρόεδρος της Διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ τμήμα κεντρικής και δυτικής Θεσσαλίας.

Από το 2008 έως και σήμερα είναι επιστημονικός υπεύθυνος για τη Θεσσαλία του ελληνικού τμήματος του παγκόσμιου οργανισμού εκπαιδευτικής Ρομποτικής (WRO)

Από τον Σεπτέμβριο 2014 έως και Οκτώβριο 2016 διετέλεσε αντιδήμαρχος «Διοίκησης Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων». Στα πλαίσια αυτής της θητείας δημιούργησε το Γραφείο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του δήμου, το οποίο σήμερα έχει μια εξαιρετική δραστηριότητα με πολλά εγκεκριμένα προγράμματα.

Από το Νοέμβριο του 2016 έως και Ιανουάριο 2019 διετέλεσε αντιδήμαρχος «Τεχνικών έργων, υποδομών και πολιτικής προστασίας»

Από το Φεβρουάριο του 2019 έως την επανεκλογή του ήταν αντιδήμαρχος «Τεχνικών έργων, Πολεοδομίας και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων»

Από το 2019 έως και σήμερα είναι αντιδήμαρχος προγραμματισμού και τεχνικών έργων.

Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην πολυτεχνική σχολή του πανεπιστημίου Πατρών.

Εργάστηκε στη Βιομηχανία και ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός

Από το 1984 έως και το 2021 ήταν επίκουρος καθηγητής στο ΤΕΙ της Λάρισας και μετέπειτα πανεπιστήμιο Θεσσαλίας από όπου και συνταξιοδοτήθηκε.  Σαν  καθηγητής ασχολήθηκε με οργάνωση εργαστηρίων και ερευνητικά προγράμματα, και συνέγραψε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών συγγραμμάτων.

Από το 1997 έως και 2003 εκλέχτηκε για δύο θητείες και υπήρξε αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Λάρισας και πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών. Στην θητεία αυτή διαχειρίστηκε Ευρωπαϊκά Προγράμματα του ΚΠΣ προϋπολογισμού μεγάλου ύψους.

Από το 1986 έως και σήμερα διετέλεσε σύμβουλος, υπεύθυνος, συντονιστής και εκπαιδευτής ενηλίκων, σε πάρα πολλά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης σε θέματα τεχνολογίας.

Από το 2003 έως το 2006 υπήρξε Διευθύνων σύμβουλος στο ΚΕΚ της Νομαρχίας Λάρισας.

Από το 2003 υπήρξε πρόεδρος του Συλλόγου εκπαιδευτικού προσωπικού του ΤΕΙ Λάρισας και εκλεγόταν συνεχώς έως και το 2014. Παράλληλα ήταν και μέλος της πανελλήνιας ομοσπονδίας συλλόγων εκπαιδευτικού προσωπικού ΤΕΙ. Παλαιότερα υπήρξε επίσης Γραμματέας του συλλόγου ωρομισθίων του ΤΕΙ Λάρισας.

Για μια θητεία 4 ετών υπήρξε αντιπρόεδρος της Διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ τμήμα κεντρικής και δυτικής Θεσσαλίας.

Από το 2008 έως και σήμερα είναι επιστημονικός υπεύθυνος για τη Θεσσαλία του ελληνικού τμήματος του παγκόσμιου οργανισμού εκπαιδευτικής Ρομποτικής (WRO)

Από τον Σεπτέμβριο 2014 έως και Οκτώβριο 2016 διετέλεσε αντιδήμαρχος «Διοίκησης Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων». Στα πλαίσια αυτής της θητείας δημιούργησε το Γραφείο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του δήμου, το οποίο σήμερα έχει μια εξαιρετική δραστηριότητα με πολλά εγκεκριμένα προγράμματα.

Από το Νοέμβριο του 2016 έως και Ιανουάριο 2019 διετέλεσε αντιδήμαρχος «Τεχνικών έργων, υποδομών και πολιτικής προστασίας»

Από το Φεβρουάριο του 2019 έως την επανεκλογή του ήταν αντιδήμαρχος «Τεχνικών έργων, Πολεοδομίας και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων»

Από το 2019 έως και σήμερα είναι αντιδήμαρχος προγραμματισμού και τεχνικών έργων.

Back to top
en_GBEnglish (UK)