ΣΒΕΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

*Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη ‘Βιομηχανική Φαρμακευτική’, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
*Πτυχίο τάξης Α’ για τις κατηγορίες μελετών 5 και 27
*Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στην ‘Περιβαλλοντική Διοίκηση’, E-learning, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
*Συνεργάτης – Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας
*Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας και Περιβάλλοντος κατά τα Πρότυπα ISO 

Back to top
en_GBEnglish (UK)