Δρ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, PH.D. , ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΛΑΪΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΕΡΓΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ (ΑΕΙ), ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Dr. Maria Papadopoulou has received her Ph.D. in Civil Engineering, after having gained lengthy and comprehensive professional experience in the design and supervision of various large public civil engineering projects. She is currently teaching at the Dept. of Civil Engineering, University of Applied Sciences in Thessaly (Greece), while continuing her work at the Thessaly Region Local Government, supervising the construction of buildings, roads, and large hydraulic systems.

Her doctoral thesis was entitled: “Automated methodology for Seismic Hazard Microzonation Studies with interoperable Geographic Information Systems – The case study of a Hellenic (Greek) city”. In it, a number of novel methodologies have been designed, and corresponding software has been developed, addressing the seismic ground response, analysing various types of soil formation using their geotechnical data.

Her current research interests include the extension of the aforementioned methodologies, and the evolution of all relevant software to become useful tools for geotechnical engineers, while training future engineers in their use.

Back to top
en_GBEnglish (UK)