ΝΑΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Δραστηριοποιούμαι στην κατασκευή Δημοσίων Εργων (κατέχω Μ.Ε.ΕΠ. 2ης τάξης). (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΕΡΓΑ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ & ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ κ.λ.π)

Ως Ομόρρυθμος εταίρος της εταιρείας «ΧΑΡΑΞΗ Ο.Ε.», συμμετέχω σε όλη την κατασκευαστική δραστηριότητα των έργων της (ανέγερση οικοδομών και μαιζονέττων προς πώληση, κατασκευή επαγγελματικών κτιρίων) καθώς και στην μελέτη / επίβλεψη Ιδιωτικών Εργων, κατοικιών κ.λ.π.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Εμπόριο & service Ποδηλάτων/εξαρτημάτων αυτών, ως ομόρρυθμος εταίρος «ΠΟΔΗΛΑΤΑΔΑ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

– «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ( ΟΔΗΓΙΑ 2002/91/Ε.Κ.)» από Ι.ΕΚ.Ε.Μ.  Τ.Ε.Ε.

– «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΝΟΚ) Ν.4067/12 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ» από Ι.ΕΚ.Ε.Μ.  Τ.Ε.Ε.

– Επιμορφωτική Ημερίδα – Σεμινάριο που διοργάνωσε το Τ.Ε.Ε. Κ.-Δ. Θεσσαλίας, στις 2/11/2013 στην Λάρισα, με τίτλο: «ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ»

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Α) Μετέχω στην Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Κ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (εκλεγμένος με την παράταξη της Δ.Κ.Μ.) από τον Ιανουάριο 2017.

  Ως Εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.-Κ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ έχω οριστεί:

i) Τακτικό μέλος  στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Εργων Π.Ε. Λάρισας

ii) Αναπληρωματικό μέλος στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης Περιφέρειας Θεσσαλίας

iii) Αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου Ιατρείων & Πολυϊατρείων

Β) Γενικός Γραμματέας της Δημοκρατικής Κίνησης Μηχανικών – Δ.Κ.Μ. Κ.&Δ. Θεσσαλίας (από 15/3/2018)

Γ) i) Διετέλεσα Γεν. Γραμματέας Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (Σ.Ε.Δ.Ε.) Νομού Λάρισας κατά τά έτη 2006 – 2012

  1. ii) Μέλος του Δ.Σ. Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (Σ.Ε.Δ.Ε.) Νομού Λάρισας κατά τα έτη 1998-2005 & 2013-2014

Ως εκπρόσωπος του Σ.Ε.Δ.Ε. έχω συμμετάσχει στα παρακάτω:

i) Εκπρόσωπος σε Τεχνικά Συμβούλια Εργων / Επιτροπές Διαγωνισμών

( ενδεικτικά αναφέρω:  Επιτροπή Εισήγησης Ανάθεσης έργων Ζώνης Ευθύνης / 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ,  Τεχνικό Συμβούλιο Εργων  1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, μέλος Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Εργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μέλος της Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση (Ε.Ε.Α.) έργων αρμοδιότητας Δ/νσης Δημοσίων Εργων Περιφέρειας Θεσσαλίας., μέλος Επιτροπών Διαγωνισμού έργων αρμοδιότητας Δ/νσης Δημοσίων Εργων Περιφέρειας Θεσσαλίας)

ii) Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Λαρισαίων

iii) Πρόεδρος Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.) για τα έτη 2010-2013 και Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου για τα έτη 2008-2010

Δ) Μέλος του Δ.Σ. Συλλόγου Πολιτικών Μηχ/κών Ν. Λάρισας για την περίοδο 2000-2002

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Αθλούμενος με Kick Box, συμμετέχω σε αγώνες δρόμους μαζικής συμμετοχής (Run Greece, Ιπποκράτειος Δρόμος), ασχολούμαι με το ποδήλατο.

Κατά τα έτη 1995-1997 υπήρξα μέλος και καλαθοσφαιριστής του Αθλητικού Ομίλου ΄΄ΦΟΙΝΙΞ΄΄ Λάρισας  και από το 1997-2001 είχα οριστεί σε διάφορες θέσεις του Δ.Σ.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Είμαι Αιμοδότης

Μέλος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λάρισας

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ (1994 – 1996)

Υπηρέτησα στη Διοίκηση Μηχανικού (ΔΜΧ / 1ης Στρατιάς ) στο Γραφείο Στρατιωτικών Εργων (Τμήμα Μελετών-Κατασκευών) με το βαθμό του Δόκιμου Εφεδρου Ανθλγού και απολύθηκα με το βαθμό του Εφεδρου Ανθλγού.

Οι αρμοδιότητες μου ήταν οι εξής:

Παρακολούθηση των έργων που εκτελούσε η 735 Δ.Σ.Ε., Ελεγχος συντασσομένων μελετών, Ελεγχος Συγκριτικών Πινάκων και Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.

Εισηγητής στο Τεχνικό Συμβούλιο Εργων Στρατιάς & αναπληρωματικό μέλος σε Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση Εργων 1ης  Στρατιάς

Back to top
en_GBEnglish (UK)