ΜΠΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Πρόεδρος ΝΕ Καρδίτσας, Μέλος Αντιπροσωπείας

Εκπαίδευση
1996 – 2003 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Δίπλωμα Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού
2002 – 2003 Πραγματοποίηση Διπλωματικής Εργασίας με Θέμα :
“Γεωδαιτικός Προσδιορισμός Τεκτονικών Μετατοπίσεων με τη Μέθοδο Δορυφορικού Εντοπισμού Θέσης στην περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου”
2010 Σεμινάριο με θέμα “Πιστοποίηση γνώσεων Ενεργειακού Επιθεωρητή” από το οποίο έλαβα την άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητής.
Επαγγελματική Εμπειρία
2002 – 2004 Ενεργό συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα “Γεωδαιτικές μετρήσεις και έλεγχοι στην περιοχή του φράγματος Μόρνου και του αγωγού στην τοποθεσία Κοκκίνι Βοιωτίας“ του κέντρου Δορυφόρων Διονύσου του Ε.Μ.Π. σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ.
Αντικείμενο απασχόλησης:
– Μετρήσεις χωροστάθμησης στην στέψη και την σήραγγα του φράγματος.
– Μετρήσεις και επεξεργασία των δεδομένων GPS με το επιστημονικό πακέτο Bernese v.4.2
2002 Εθνικό Κτηματολόγιο στη Νομού Λέσβο. Υπεύθυνος συνεργείου με σκοπό τη συλλογή στοιχείων υπαίθρου με συμβατικές μεθόδους.
2003 Φυσικό Αέριο. Τοπογραφικές εργασίες αστικής αποτύπωσης στην περιοχή του δήμου Πειραιά, Αττικής.
2005 – σήμερα Συνεργασία με Τεχνικό Γραφείο ως επιβλέπων Μηχανικός στον τομέα της κατασκευής πολυκατοικιών στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Καρδίτσας.
2005 – 2012 Συνεργασία με την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος – κατάστημα Καρδίτσας- ως εξωτερικός συνεργάτης Μηχανικός
2006 – 2013 Κάτοχος Μ.Ε.Κ / Μ.Ε.Ε.Π εργοληπτικού πτυχίου. Συμμετοχή σε κατασκευαστικές κοινοπραξίες – κατασκευή Δημοσίων έργων Οικοδομικά – Οδοποιία.
2013 – σήμερα Κάτοχος μελετητικού πτυχίου Δημοσίων Έργων στις κατηγορίες των Τοπογραφικών Εφαρμογών και Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
2013 – 2015 Συνεργάτης του Εκπαιδευτικού Ομίλου «ΕΥΡΩΙΔΕΑ» , σε στόχο την οργάνωση και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης.
2002 – σήμερα Εμπειρία σε τοπογραφικές εργασίες (αστικές – αγροτικές αποτυπώσεις ) , χαράξεις, οδοποιία
2015 – σήμερα Ειδικός συνεργάτης του Πρόεδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας , όπου σκοπό μου είναι η παροχή συμβουλών προς τον Πρόεδρο , το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΔ σε θέματα που αφορούν τεχνικές γνώσεις στη βάση του θεσμικού πλαισίου της Άβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Από το 2005 έως σήμερα, διατηρώ Τοπογραφικό γραφείο, στην πόλη της Καρδίτσας.

Back to top
en_GBEnglish (UK)