ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Δρ. Βασίλης Γερογιάννης είναι Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων και Έργων με έμφαση στην Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων». Είναι διπλωματούχος (1992) του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (2001) στην Πληροφορική (Τεχνολογία Λογισμικού) από τον Τομέα Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Από το 2015 έως το 2017 διατέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Ο Δρ. Γερογιάννης παρουσιάζει πληθώρα δημοσιεύσεων σε  επιστημονικά περιοδικά/διεθνή συνέδρια. Συμμετείχε ως project manager σε σειρά έργων ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού, ανάμεσα στα οποία 5 Ευρωπαϊκά Ερευνητικά έργα (ως Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης στην εταιρεία Advanced Informatics από το 1993 έως το 2000) που εστίασαν στην ανάπτυξη σειράς εργαλείων CASE για embeddedrealtimesafety critical software.Διετέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος στο ερευνητικό έργο MISSION SPM (ModelbasedIntegrated Environment to Support Simulation in Software Project Management) που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ του Υπουργείου Παιδείας με πεδίο έρευνας τη διαχείριση έργων ανάπτυξης λογισμικού. Στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ πρόσφατα διετέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος στο ερευνητικό έργο SPRINT SMEs (Research in Software Process Improvement Methodologies for Greek Small & Medium sized Software Development Enterprises) με στόχο την πρόταση και την εφαρμογή τεχνικών για τη βελτίωση των διαδικασιών ανάπτυξης λογισμικού. Είναι συν-συγγραφέας του βιβλίου “Αντικειμενοστρεφής Ανάπτυξη Λογισμικού με τη UML” (Εκδόσεις Κλειδάριθμος). Έχει λάβει το βραβείο της “καλύτερης επιστημονικής δημοσίευσης” (best paper award) σε δύο επιστημονικά συνέδρια (15th Panhellenic Conference on Informatics – PCI 2011, 5th International Conference on Industrial Engineering & Operations Management – IEOM 2015).   

Διδάσκει (από το 2004) στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του  Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του ΤΕΙ Λάρισας και συνεργάζεται (από το 2004) με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ως διδάσκων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Πληροφορικής στο μάθημα “Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού”. Στο παρελθόν συνεργάστηκε με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως διδάσκων σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ως διδάσκων ΠΔ 407/80. 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην Τεχνολογία Λογισμικού και στη Διαχείριση Έργων Πληροφορικής.

Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της Ενωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ), Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Νομαρχίας Λάρισας, Επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ) του ΤΕΙ Λάρισας, Γενικός Γραμματέας του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (eTEE), Είναι Γενικός Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής και της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας καθώς και Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Νέων Τεχνολογίων του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας. 

Back to top
en_GBEnglish (UK)