Με απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας την 6η Απριλίου 2017 συστάθηκε η Μ.Ε. Ασφαλιστικών Θεμάτων, με αρμοδιότητες την διατύπωση θέσεων για τα ασφαλιστικά θέματα, την αποδοτικότερη λειτουργία του ΤΜΕΔΕ του τμήματος μας και του Ε.Φ.Κ.Α., και κυρίως την διαρκή διαμόρφωση διεκδικητικού πλαισίου βελτίωσης του πρόσφατου νέου νόμου.

  • Διατύπωση θέσεων Τμήματος για το ασφαλιστικό

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής.

2017.09.28 Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης

Back to top
en_GBEnglish (UK)