ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΗΧ. ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άννα Γιαννιού

Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc
Ελεύθερος Επαγγελματίας

Βιογραφικό

Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Π.Θ. (2003) και κάτοχος μεταπτυχιακού στον Έλεγχο Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείο Κρήτης, 2004).
Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης και Αντιπρόεδρος στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Ελλάδας (ΣΕΜΠΧΠΑ).
Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Πολεοδομίας- Χωροταξίας του ΤΕΕ/ ΤΚΔΘ από το 2005. Μέλος των μητρώων αξιολογητών και ελεγκτών του Υπ.Οι.Αν. για τον Αναπτυξιακό Νόμο.
Εργάζομαι ως ιδιώτης μηχανικός και έχω εκπονήσει πολεοδομικές και χωροταξικές μελέτες.
Συμμετέχω στις εκλογές του ΤΕΕ ως υποψήφια για την ΕΕΕ-Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Ανάπτυξης και ευελπιστώ να συνεισφέρω με την εκλογή μου στην διαμόρφωση των απόψεων του ΤΕΕ για την χωροταξική-αναπτυξιακή πολιτική στην Ελλάδα.

Back to top
elΕλληνικά