ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α/ΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

9. Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου

Χημικός Μηχανικός
Ελεύθερος Επαγγελματίας

Βιογραφικό

Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας με έδρα την Καρδίτσα ασχολούμενος με δημόσια και ιδιωτικά έργα. (Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Αδειοδοτήσεις βιοτεχνιών-βιομηχανιών, Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου , Μελέτες επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων κλπ.). Κάτοχος Μελετητικού πτυχίου στις κατηγορίες 18 (Μελέτες Χημικής Μηχανικής & Χημικών εγκαταστάσεων) & 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες).

Back to top
elΕλληνικά