ΛΑΡΙΣΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α/ΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

7. Ιωάννης Γκουντάρας

Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ελεύθερος Επαγγελματίας και Στέλεχος στην εταιρία ΑΡΧΕΤΥΠΟΣ

Βιογραφικό

Συμπορεύομαι με την παράταξη της ΔΚΜ με στόχο την ενεργή συμμετοχή μου στο έργο του ΤΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την κατοχύρωση του επαγγέλματος του Μηχανικού και τη διαρκή εξέλιξή του, για το οποίο η παράταξη της ΔΚΜ συνεχώς αγωνίζεται θα μου δοθεί και εμένα η ευκαιρία να προβάλω τις απόψεις μου και να βοηθήσω στη λύση των προβλημάτων του χώρου (κλάδου) μας. Για το επάγγελμά του μηχανικού που είναι άμεσα συνδεδεμένο με την πραγματική ανάπτυξη η οποία και θα φέρει νέες δουλειές άρα και κέρδος για όλους μας ,για την οικονομία και την κοινωνία της πόλης μας.

Back to top
elΕλληνικά