ΤΡΙΚΑΛΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α/ΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

7. Ελευθέριος Μπαλατσούκας

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών (Π.Πατρών)
Ελεύθερος Επαγγελματίας

Βιογραφικό

Το βασικό κίνητρο της συμμετοχής μου στις διαδικασίες εκπροσώπησης των Μηχανικών της Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας είναι η θέληση για προσφορά στα κοινά και μάλιστα στο Τ.Ε.Ε. που έχει άμεση σχέση με την προώθηση των επαγγελματικών συμφερόντων των Μηχανικών, στα πλαίσια της λειτουργίας μιας ευνομούμενης πολιτείας..
Ζητώ την στήριξη των συναδέλφων μου, με την δέσμευση να προσφέρω, ως νέος Μηχανικός, στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος.
Θεωρώ ότι:
Η αντιμετώπιση των Μηχανικών και μάλιστα των ελεύθερων επαγγελματιών είναι απαράδεκτη έως εκδικητική.
Απαιτείται η περιφρούρηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών, σε σχέση με άλλα επαγγέλματα που δεν διαθέτουν ανάλογη επιστημονική γνώση.
Απαιτούνται διεργασίες τεκμηριωμένης κατάθεσης απόψεων, με προσανατολισμό την αναθεώρηση της συγκεντρωτικής αντίληψης μηχανικών ως προς την αντικειμενικότερη διευθέτηση κατανομής των δικαιωμάτων ανά ειδικότητα.
Επιβάλλεται αμεσότερη παρέμβαση στα τοπικά δρώμενα, με εντατικοποίηση των επαφών μας τόσο με τοπικούς όσο και με περιφερειακούς παράγοντες, προς όφελος των μελών και της κοινωνίας.
Απαιτείται η ενεργοποίηση των νέων μηχανικών για συμμετοχή τους σε συλλογικά όργανα με απώτερο στόχο την ανάδειξη – προώθηση – επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν τον κλάδο και την κοινωνία

Back to top
elΕλληνικά