ΛΑΡΙΣΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α/ΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

34. Δημήτριος Χύτας

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ελεύθερος επαγγελματίας

Βιογραφικό

Μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Κ-Δ Θεσσαλίας από 2010 έως σήμερα.
Μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ Κ-Δ Θεσσαλίας από 2011-2013.
Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Λάρισας από 6/2016 έως 12/2018.

Back to top
elΕλληνικά