ΛΑΡΙΣΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α/ΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

32. Ευφροσύνη Τσιαβέ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

Βιογραφικό

Ως νέα μηχανικός και καινούρια στον χώρο της αγοράς εργασίας, αποφάσισα να ξεκινήσω την επαγγελματική μου δράση στον τόπο μου και να δραστηριοποιηθώ στην ευρύτερη περιφέρεια της Θεσσαλίας.
Όντας αρχιτέκτων μηχανικός τέσσερα χρόνια και δρώντας ως ελεύθερος επαγγελματίας, συνειδητοποίησα ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας την σημερινή εποχή είναι τεράστιες. Αυτό αποτέλεσε και το βασικό κίνητρο για την συμμετοχή μου στις εκλογές, προσπαθώντας όσο μπορώ να συμβάλλω μέσα από το ΤΕΕ στην βοήθεια για ζητήματα που αφορούν τον κλάδο μας.
Επιδιώκω μέσα από την γνωριμία με μηχανικούς, με συζητήσεις γύρω από θέματα που σας απασχόλησαν και πλέον ως νέα μηχανικό απασχολούν κι εμένα, να δημιουργηθούν νέες ιδέες ώστε το ΤΕΕ να αποτελεί έναν ουσιαστικό συμπαραστάτη και δημιουργικό σύμβουλο των ενεργών μηχανικών.
Επιλέγω την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΚΜ, η οποία λειτουργώντας σαν ομάδα μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις με ένα πνεύμα δημιουργίας και ορθολογισμού.

Back to top
elΕλληνικά