ΛΑΡΙΣΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α/ΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

31. Φωτεινή Τζουρμακλιώτη – Μπεζαλή

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ
Εργάζομαι με τα προγράμματα Εργασίας ΟΑΕΔ στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Λάρισας

Βιογραφικό

Είμαι μέλος του ΤΕΕ από το 2002.Εργάστηκα ως ελεύθερος επαγγελματίας εκπονώντας τοπογραφικές αποτυπώσεις ιδιωτών, διορθωτικές πράξεις εφαρμογής και εφαρμογές κτηματολογίου, καθώς και τοπογραφικές και μελέτες οδοποιίας με τη διαδικασία ανάθεσης μελέτης για Δήμους. Υπήρξα συνεργάτης στο γραφείου του Ευστάθιου Πασχούδη συμμετέχοντας στην εκπόνηση μελετών και στην ΑΕΝΑΛ Ν.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ για τη σύνταξη Μελέτης Οδοποιίας.
Παρακολούθησα σεμινάριο (διοργάνωση ΤΕΕ Λάρισας) με θέμα τις μεθοδολογίες εκτίμησης ακινήτων και την απόδοσή τους και το 2012 υπήρξα μέλος της επιτροπής ενστάσεων της Κτηματολόγιο Α.Ε.
Τα προβλήματα και οι δυσκολίες που βιώνει τα τελευταία χρόνια ο κλάδος των μηχανικών αποτέλεσαν εφαλτήριο στην πιο ενεργή ενασχόλησή μου με τα κοινά και τη συμμετοχή μου στην εκλογική διαδικασία του ΤΕΕ. Συμμετέχοντας, ελπίζω να συνεισφέρω τα μέγιστα και με την εμπειρία μου να βοηθήσω στην επίλυση των ζητημάτων που μας αφορούν αλλά και στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας.

Back to top
elΕλληνικά