ΛΑΡΙΣΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α/ΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

29. Γεώργιος Τάτσης

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (Α.Π.Θ.)
MSc Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (Ε.Α.Π.)
Μηχανικός στο Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Βιογραφικό

Είμαι μέλος του ΤΕΕ από το 1995. Τα πρώτα εργασιακά χρόνια άσκησα ελεύθερο επάγγελμα ως μελετητής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, ενώ τα τελευταία χρόνια εργάζομαι ως Μηχανικός, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (2003-2006) και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (2006 έως σήμερα).
Επί σειρά ετών διετέλεσα ταμίας και μέλος του Δ.Σ. ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, καθώς και εκλεγμένος αντιπρόσωπος για το συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας της ΕΜΔΥΔΑΣ, εκπροσωπώντας τους συνάδελφους Μηχανικούς που εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα και που με εμπιστευτήκαν με τη ψήφο τους όλα αυτά τα χρόνια.
Συνέχεια της παραπάνω ενασχόλησης μου αποτελεί η συμμετοχή μου στις εκλογικές διαδικασίες για την αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ με την ΔΚΜ.
Η ανάδειξη και αναβάθμιση του ρόλου του Μηχανικού στην κοινωνία, η βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των Μηχανικών, η βοήθεια και στήριξη των νέων Μηχανικών στην προσπάθεια τους να ενταχθούν σε ένα δύσκολο εργασιακό περιβάλλον και η προσπάθεια για επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους συναδέλφους Μηχανικούς που εργάζονται τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο Τομέα, αποτελούν τα βασικά κίνητρα για την ενασχόληση μου με την εκλογική αυτή διαδικασία.

Back to top
elΕλληνικά