ΛΑΡΙΣΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α/ΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

28. Θεοφάνης Στάθης

Πολιτικός Μηχανικός
Ελεύθερος επαγγελματίας

Βιογραφικό

Έχω σπουδάσει Πολιτικός Μηχανικός στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με μεταπτυχιακές σπουδές στον αντισεισμικό σχεδιασμό κατασκευών.
Η επαγγελματική μου δραστηριότητα συνίσταται κυρίως στη συμμετοχή μου, είτε ως κυρίου μελετητή είτε ως τεχνικού συμβούλου, στην εκπόνηση στατικών μελετών διαφόρων έργων, τον έλεγχο κατασκευασιμότητας έργων και την παρακολούθηση και τον ανεξάρτητο έλεγχο μελετών. Αποτελώ πραγματογνώμονα του Τεχνικού επιμελητηρίου Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας σε θέματα αστοχιών τεχνικών έργων και είμαι μέλος του Μητρώου αξιολογητών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τον τεχνικοοικονομικό έλεγχο έργων του αναπτυξιακού νόμου.
Σκοπός της συμμετοχής μου στις εκλογές είναι να προτάσσω λύσεις και ιδέες σε προβλήματα και πρακτικές που θεωρώ ότι συναντάει καθημερινά ο μηχανικός στην άσκηση του επαγγέλματος του και να συμβάλλω και να εργαστώ σε κάθε άλλη πρόταση που θα έχει ως στόχο στην προώθηση της ενεργούς συμμετοχής του τεχνικού κόσμου στον τομέα της ανάπτυξης, στην διαρκεί επαγγελματική κατάρτιση και στην αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού στα πλαίσια υλοποίησης ενός τεχνικού έργου.

Back to top
elΕλληνικά