ΛΑΡΙΣΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α/ΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

22. Αστέριος Νάρης

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Εργολήπτης Δημοσίων Έργων
(Ελεύθερος Επαγγελματίας)

Βιογραφικό

‘Ως Γενικός Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής, θεωρώ ότι συνέβαλλα και εγώ στο έργο που παρήχθη στην τριετία της διοίκησής μας. Εντάχθηκε το Κτίριο του Τ.Ε.Ε. – ‘’Το σπίτι του μηχανικού’’ – στο πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης και είμαστε συντονιστές στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα in2c.
Λειτουργούμε συνεκτικά με την υποστήριξη των Μηχανικών, μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους στις Επιτροπές και στις Ομάδες Εργασίας.
Με τις δράσεις, τις εισηγήσεις, τις απόψεις, τις θέσεις μας στα συνέδρια, στις ημερίδες, στους διάφορους φορείς, αναβαθμίζουμε την σχέση μας τόσο με τους συναδέλφους όσο και με την κοινωνία.
Κοιτάζω την διαδρομή που διανύσαμε, κοιτάζουμε όλοι μαζί μπροστά αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι συνεχίζουμε να κοιτάζουμε δίπλα μας. Διότι μόνο με αυτό τον τρόπο, μόνο με αλληλεγγύη και συνεργασία μπορούμε να συνεχίζουμε να εξελίσσουμε το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ.
Και θα συνεχίσουμε να το επιτυγχάνουμε.

Back to top
elΕλληνικά