ΛΑΡΙΣΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α/ΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

18. Ιωάννης Μαρκατάς

Πολιτικός Μηχανικός
Ελεύθερος Επαγγελματίας

Βιογραφικό

Σπουδές: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Συμμετοχή στα κοινά των μηχανικών: Νυν Πρόεδρος και τρεις προηγούμενες θητείες στο σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Λάρισας, μία ως μέλος, μία ως γραμματέας και μία ως αντιπρόεδρος. Δύο θητείες στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-ΤΚΔΘ ως μέλος. Συμμετοχές στις μόνιμες επιτροπές Παιδείας, Ασφαλιστικών θεμάτων.
Τα πιστεύω μου για το μέλλον των μηχανικών; Πολλά πρέπει να αλλάξουν !!!

Back to top
elΕλληνικά