ΛΑΡΙΣΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α/ΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

15. Ευάγγελος Λάιος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Ελεύθερος Επαγγελματίας

Βιογραφικό

Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικών αδειών ( Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης, Θερμομονωτικής Επάρκειας, Θέρμανσης – Ψύξης – Κλιματισμού, Ύδρευσης – Αποχέτευσης, Ενεργητικής – Παθητικής πυροπροστασίας, Καύσιμων Αέριων, Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων).
Πραγματογνώμονας ζημιών συμβολαίων πυρός για λογαριασμό της εταιρείας πραγματογνωμόνων Pascal & Stratis S.A. Υπεύθυνος Γραφείου Βορείου Ελλάδος.
Πραγματογνώμονας – εκτιμητής, Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας (εξωτερικός συνεργάτης).
Μελέτη – κατασκευή εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.
Μελέτη-κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιοτεχνικών και επαγγελματικών χώρων.
Αδειοδότηση βιοτεχνικών – βιομηχανικών μονάδων και καταστημάτων.
Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις.
Μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή έργων φωτοβολταϊκών συστημάτων( Εγκαταστάσεις σε στέγες, δώματα, αγροτεμάχια).
Υπηρεσίες συμβούλου επιχειρήσεων (τεχνοοικονομικές μελέτες, επιχειρηματικά σχέδια)
Πεδίο εξειδίκευσης : Επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας

Back to top
elΕλληνικά