ΛΑΡΙΣΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α/ΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

14. Χρήστος Κουτάκος

Μηχ/κός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ελεύθερος Επαγγελματίας

Βιογραφικό

Ως Μηχ/κός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, είμαι μελετητής ιδιωτικών και δημοσίων έργων στις κατηγορίες μελετών 01 (χωροταξικές και ρυθμιστικές) και 02 (πολεοδομικές και ρυμοτομικές) τάξης Β’. Μέχρι σήμερα έχω συντάξει χωροταξικές μελέτες σε όλη την χώρα και πολεοδομικές μελέτες στην ευρύτερη περιοχή μας, ενώ έχω συμμετάσχει σε συναφή ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η εργασία μου έχει την ιδιομορφία να καθορίζει το πλαίσιο με βάση το οποίο θα αναπτυχθεί η δόμηση, θα αδειοδοτηθούν επιχειρήσεις και θα υλοποιηθούν υποδομές σε μία περιοχή. Δηλαδή το αποτέλεσμά της επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την εργασία όλων των συναδέλφων την οποία προσπαθώ να απλουστεύω. Προς την κατεύθυνση αυτή, και στα πλαίσια λειτουργίας του ΤΕΕ, συμμετέχω ανελλιπώς τα τελευταία δέκα χρόνια στις εργασίες της Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξίας Πολεοδομίας, κύριο αντικείμενο της οποίας είναι η γνωμοδότηση επί σχεδίων και θεμάτων χωρικού σχεδιασμού.

Back to top
elΕλληνικά