ΛΑΡΙΣΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α/ΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

11. Κυριάκος Καφανέλης

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

Βιογραφικό

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ. ΕΝΑΣΧΌΛΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΌΣΙΑ ΈΡΓΑ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΜΏΝ ΛΆΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΉΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΩΤΙΕΑ ΑΓΙΑΣ

Back to top
elΕλληνικά